پرسش نامه رضایت شغلی(JDI) استیفن رابینز (۱۹۹۴)

سازنده ابزار:   استیفن رابینز (1994)

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: کار، همکاران، سرپرستان، ارتقا و پرداخت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.