پرسشنامه مهارت های زندگی فرم بلند

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    144

مولفه/زیر مقیاس:    18

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    ساعتچی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.