پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی (پیکل، ۱۹۷۱)

سازنده ابزار:   پیکل 1971 Paykel

تعداد گویه/سوال:    65

مولفه/زیر مقیاس:    عوامل فشارزا در طول 2 سال گذشته و ميزان استرس وارده

مقیاس/طیف:    2 نمره ای 0 و 1

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حسيني قدمگاهي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.