نمونه درصدها و رتبه های داوطلبین آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی ۹۱

 

۷

۱۲

۲۱

زبان انگلیسی

۱۵

۳۰

۲۷

استعداد تحصیلی

۴۳

۴۴

۵۰

متون تخصصی

۵۳

۱۴

۳

رتبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.