پرسشنامه سبک های یادگیری/ شناختی کلب

سازنده ابزار:   کلب

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تجربه عينی، مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمايشگری فعال

مقیاس/طیف:    4 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    هاشمي زهرا, لطيفيان مرتضي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.