پرسشنامه هوش معنوی (بدیع و همکاران، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   بديع ، سواري، باقري دشت بزرگ، لطيفي زادگان 1389

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    4 عاملی: تفکر کلي و بعد اعتقادي، توانايي مقابله و تعامل با مشکلات، پرداختن به سجاياي اخلاقي و خودآگاهي و عشق و علاقه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    بديع ، سواري، باقري دشت بزرگ، لطيفي زادگان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.