پرسشنامه هوش هیجانی EQ شرینگ

سازنده ابزار:   شرینگ

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و همبستگی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    منصوری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.