پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن ۱۹۹۰

سازنده ابزار:   نیومن 1990

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    4 خرده مقیاس: منابع، محتوا، انعطاف پذیری و کیفیت روابط استاد-دانشجو

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عزیزی ابرقوئی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.