پرسشنامه سبک های دفاعی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    3 سبک : رشد یافته و رشد نیافته و روان آزاد

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکزت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فتحی آشتیانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.