پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی GDMS (اسکات و بروس، ۱۹۹)

سازنده ابزار:   اسکات و بروس 1995

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: 2) عقلانی 2) شهودی 3) وابستگی 4) آنی 5) اجتنابی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    زارع

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.