پرسشنامه سبک های مدیریتی X وY هرسی بلانچارد

سازنده ابزار:   هرسی بلانچارد

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    x و y

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    -

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.