پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده هسین و همکاران ۲۰۰۹

سازنده ابزار:   هسین و همکاران 2009

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد-اسکن شده

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.