پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    95

مولفه/زیر مقیاس:    8 عامل: توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلاست فکری و ...

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    کردنائیج

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.