پرسشنامه عملکرد خانواده FAD (اپشتاین، بالدوین و بیشاپ، ۱۹۸۳)

سازنده ابزار:   اپشتاین، بالدوین و بیشاپ 1983

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: حل مشکل، ارتباط، نقش ها، پاسخدهی عاطفی، درگیری عاطفی، کنترل عاطفی و عملکرد عاطفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ثنایی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.