پرسشنامه عملکرد خانواده ۵۳ آیتمی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    53

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: حل مشکل، ارتباط، نقش ها، پاسخدهی عاطفی، درگیری عاطفی، کنترل عاطفی و عملکرد عاطفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    ثنایی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.