پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

سازنده ابزار:   هرسی و گلداسمیت

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، و محیط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فیروزی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.