پرسشنامه پیشرفت عملکرد (عرب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عرب (1392) براساس نظریه پیشرفت عملکرد جرارد اگان (1995)

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    9 مولفه: اهداف، تفویض اختیار، طرح های کاری، نیاز ها و آموزش های اولیه، تسهیلات، بازخورد، پیگیری و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.