پرسشنامه چابکی سازمانی (تنها، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطلف پذیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    تنها

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.