پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی (عرب، ۱۳۹۰)

سازنده ابزار:   عباس عرب براساس نظریه گریگوری دیز

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    7 عامل: فعالیت جسورانه، حضور در فرآیند، عاملان تغییر، شناخت و پیگیری فرصت، ایجاد حس مسئولیت پذیری، خلق ساز و كار شبه بازاري و انتخاب ماموريت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    عباس عرب

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 170000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.