پرسشنامه‌ تاب‌آوری CD-RIS کونور و دیویدسون ۲۰۰۳

سازنده ابزار:   کونور و دیویدسون 2003

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    7 عامل

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای اکتشافی و تاییدی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کرد، کرد و عرب

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.