پرسشنامه اثربخشی کار گروهی فریدمن و یاربروگ

سازنده ابزار:   فرید من و یاربروگ

تعداد گویه/سوال:    8

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه: اهداف، مشارکت، احساسات و عواطف، رهبری، تصمیمات، اعتماد، استفاده از منابع ام، استفاده از منابع سایر اعضا

مقیاس/طیف:    10 در جه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.