پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر

سازنده ابزار:   شومر

تعداد گویه/سوال:    63

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: دانش ساده، دانش معین، توانایی ذاتی، یادگیری سریع و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    17 صفحه

منبع:    کریمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.