پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل/تمایل به ترک خدمت Turnover

سازنده ابزار:   مبلی و هورنر (1978)و لیونز (1971)

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    3 عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مرادزاده، یعقوبی، عرب

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.