پرسشنامه تفکر انتقادی ۸۰ سوالی واتسون و گلیزر

سازنده ابزار:   واتسون و گلیزر

تعداد گویه/سوال:    80

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه

مقیاس/طیف:    دو گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    معیار دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    13 صفحه

منبع:    پیشقدم

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.