دانلود رایگان آشنایی با پرسشنامه و آزمون شخصیت روانی کالیفرنیا CPI

سازنده ابزار:   هاريس گاف 1948

تعداد گویه/سوال:    260 و 434

مولفه/زیر مقیاس:    12 بخش

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    ندارد

تفسیر:    توضیحات دارد- خود پرسشنامه در فایل موجود نمی باشد

روایی:    محتوایی و همزمانی دارد

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    مهرام و مارنات

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.