پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ویژه زنان

سازنده ابزار:   هارموهان سینگ 1987

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    20 درجه ای بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    16 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.