پرسشنامه سلامت سازمانی(OHI) هوی و فیلدمن (۱۹۹۶)

سازنده ابزار:   هوی و فیلدمن (1996)

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه: نهادی، فنی و اداری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    آرامی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.