پرسشنامه سلامت عمومی یا سلامت روان GHG (گلد برگ و هیلر، ۱۹۷۹)

سازنده ابزار:   گلدبرگ و هیلر 1979

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : علایم جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ساعتچی و دیگران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.