پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت استعدادها در سازمان (احمدی و همکاران، ۲۰۱۲)

سازنده ابزار:   احمدی و همکاران (2012)

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : نظام جذب استعدادها، نظام ارزيابي و كشف استعدادها، نظام توسعه و آموزش استعدادها، نظام حفظ استعدادها

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کرد، کرد و عرب؛ احمدی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.