پرسشنامه مدیریت عملکرد مالکوم بالدریج

سازنده ابزار:   مالکوم بالدریج

تعداد گویه/سوال:   

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه: رهبري، برنامه ريزي استراتژيک، توسعه منابع انساني، تجزيه و تحليل اطلاعات، مديريت کيفي فرآيند و مشتري مداري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    بازآزمون دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    عرب و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.