پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین

سازنده ابزار:   رابرت کوئین 1990

تعداد گویه/سوال:    7

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    الف / ب

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.