پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    77

مولفه/زیر مقیاس:    14 راهبرد: واپسراني، جبران، همانند سازی، درونفكني، فرافكني، دليل تراشي، واكنشوارونه، بازگشت و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    حسينی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.