پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

سازنده ابزار:   ایوانز و جارویس

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکزت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.