پرسشنامه اخلاق حرفه ای، بهاگیر ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   بهاگیر 1390

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اخلاق فایده گرایانه، اخلاق فرد گرایانه، اخلاق وظیفه‌گرایانه، اخلاق عدالتی، اخلاق حقوقی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بهاگیر

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.