پرسشنامه فرهنگ مدرسه الکساندر و ساد ۱۹۹۷

سازنده ابزار:   الکساندر و ساد 1997

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: روابط دانش آموزان، روابط معلمان و دانش آموزان، انتظارات هنجاری، فرصت های آموزشی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    الکساندر و ساد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.