آزمون باور های غیر منطقی جونز IBT

سازنده ابزار:   جونز

تعداد گویه/سوال:    100

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس: ضرورت تایید و حمایت دیگران، - انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، ... - ناامیدی نسبت به تغییر و کمال گرایی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    جونز

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.