پرسشنامه انگیزه پیشرفت AMQ (هرمنس، ۱۹۷۰)

سازنده ابزار:   هرمنس 1970

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی: دو دسته مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی دارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    کرمی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.