پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) GSE- 17

سازنده ابزار:   شرر و همکاران 1982

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و ملاکی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    براتی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.