آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز

سازنده ابزار:   جونز

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    صفاری نیا و زندی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.