پرسشنامه اهمالکاری شغلی

سازنده ابزار:   بدیع و همکاران

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    4 عامل: اهمال کاری شغلی اختصاصی، اهمال کاری شغلی عملی، اهمال کاری شغلی ناشی از اهميت امور زندگی(غيرشغلی) و اهمال کاری اهميت امور شغلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بدیع و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.