پرسشنامه جو سازمانی – سوسمان و دیپ ۱۹۸۹

سازنده ابزار:   سوسمان و دیپ 1989

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: اهداف سازمان، نقش، پاداش ها، رویه ها و ارتباطات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مرادی پور و مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.