پرسشنامه و آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده ۳۳ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی : درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مجدیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.