پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (دانایی فر و همکاران، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   دانایی فرد

تعداد گویه/سوال:    33

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : بی تفاوتی به مدیر، بی تفاوتی به سازمان، ارباب رجوع، بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به کار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دانایی فرد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.