پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی (عرب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عرب (1392) براساس ویژگی های کلیدی جلسات توجیهی تیمی موریس (1994)

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : نتایج، اجرا و اهداف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مک کفری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.