پرسشنامه خودناتوانسازی جونز و رودوالت SHS

سازنده ابزار:   جونز و رودوالت

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    عامل اول خلق منفی، عامل دوم تلاش و عامل سوم عذرتراشی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- 23 سوال (نسخه نهایی)

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    حیدری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.