پرسشنامه رفتار های سیاسی دوبرین

سازنده ابزار:   دوبرین

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    الف / ب

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوایی و صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و بیک زاد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.