پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

سازنده ابزار:   دنیسون

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: در گیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکزت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رحیم نیا و حسن زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.