پرسشنامه و مقیاس منبع کنترل درونی و بیرونی راتر

سازنده ابزار:   راتر

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    دو عاملی: درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    الف / ب

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد

روایی:    ملاکی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    برزگر بفروئي و همکاران؛ یاریاری و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.