پرسشنامه کیفیت تدریس (سراج، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   سراج 2003

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    روابط بین فردی، ارزشیابی تدریس، اجرای تدریس و طرح درس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بختیار شعبانی ورکی و رضوان حسینقلی زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.