پرسشنامه افکار خودآیند ATQ هولون و کندال ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   هولون و کندال 1980

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    فراوانی و میزان اعتقاد با 4 مولفه: عملکرد مثبت روزانه، خود ارزیابی مثبت، ارزیابی دیگران از خود و انتظارات آینده مثبت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ، بازآزمایی و دونیم کردن دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    غرايي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.